Chả bò cây nhỏ Đà Nẵng HAI THI ,đậm đà chả Đà Nẵng đặt mua tại HCM

Chả bò cây nhỏ Đà Nẵng HAI THI

90.000

Chả bò cây nhỏ Đà Nẵng HAI THI có 2 loại:

  • Loại đặc biệt giá 130.000 vnđ/10 cây to
  • Loại 1: 100.000 vnđ/10 cây

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục: